Opgavesamlingen


Den til lærebogen tilknyttede Opgavesamling: Introduktion til Virksomhedsøkonomi, med vejledende løsninger, ligeledes skrevet af undertegnede – indeholder nøjagtigt de samme 11 kapitler i samme rækkefølge som i lærebogen, ligesom hvert kapitel indledes med et lille resume af det aktuelle kapitels emne. De vejledende løsninger er også – steder hvor forfatteren erfaringsmæssigt ved der kan være vanskeligheder – suppleret med en lille forklaring/argumentation.

Du har hermed en enestående mulighed for yderligere at afprøve din nyerhvervede regnskabsforståelse ved at løse opgaver hentet fra erhvervslivets dagligdag med regnskaberne ved også at købe opgavehæftet – også med vejledende løsninger.

© Introduktion til Virksomhedsøkonomi v/ Flemming Agervold.